A házasság felbontása esetén felmerülő problémák

A rendkívüli helyzet időszaka alatt igény szerint online és telefonon is biztosítunk konzultációkat folyamatosan. Részletekért hívjon!


 1. Családjog
 2. Keresetlevél
 3. Házastársi közös vagyon
 4. Házastársi külön vagyon
 5. Vagyonmegosztás
 6. Gyermek jogellenes külföldre vitele, vagy visszatartása
 7. Gyermek elhelyezésének megváltoztatása
 8. Gyermekelhelyezés
 9. Gyermek elhelyezése harmadik személynél
 10. Testvérek elhelyezése
 11. Gyermektartásdíj
 12. A lakás további használata
 13. Lakáshasználati jog ellenértéke
 14. Gondos, előrelátó házasságkötés

Házasság felbontása iránt keresetet – amennyiben a felek házasélete teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, bármelyik házas fél – vagy közösen – személyesen, vagy jogi képviselője által – indíthat. Közös kérelem esetén a járulékos kérdésekben – ingó, ingatlan vagyon megosztása, gyermek elhelyezés – való megállapodás – egyezség – írásba foglalása mellett történhet a keresetlevél benyújtása. Házasság felbontása esetén, a járulékos kérdésekben való döntésekor az eljáró Bíróság elsősorban a közös kiskorú gyermek érdekét veszi figyelembe.

Közösen benyújtott, közös megegyezésen alapuló bontókereset esetén, a Bíróság a házasság megromlásához vezető okokat nem vizsgálja, de amennyiben valamelyik fél önállóan nyújtja be a keresetet, az eljárás során vizsgálják az okokat is.

A házasságot a bíróság – fő szabály szerint – akkor bontja fel, ha a Felek házasélete teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. Magyarországon a házasság felbontása nem vétkességen (hűtlenség, erőszakos magatartás, stb) alapul, hanem valamely házastárs objektív feldúltságán, érzelmi állapotán. A törvény a bíróság mérlegelésére bízza a házasság megromlásának megállapítását.

A bírói gyakorlat szerint, a durván kötelességsértő, az általános társadalmi erkölcsi normák szerint súlyos megítélés alá eső viselkedést tanúsító személy magatartására a házassági per során alappal lehet hivatkozni.

A súlyosan felróható magatartás megítélése során, a másik házastárs nyilatkozata elegendő a feldúltság megállapításához, a válás kimondásához, még akkor is, ha a felróható magatartást tanúsító házasfél ellenzi a házasság felbontását. Ilyen felróható magatartás lehet például a családon belüli erőszak, súlyos bűncselekmény elkövetése, vagy akár az alkoholizmus is.


További oldalak családjog témában


 1. Családjog
 2. Keresetlevél
 3. Házastársi közös vagyon
 4. Házastársi külön vagyon
 5. Vagyonmegosztás
 6. Gyermek jogellenes külföldre vitele, vagy visszatartása
 7. Gyermek elhelyezésének megváltoztatása
 8. Gyermekelhelyezés
 9. Gyermek elhelyezése harmadik személynél
 10. Testvérek elhelyezése
 11. Gyermektartásdíj
 12. A lakás további használata
 13. Lakáshasználati jog ellenértéke
 14. Gondos, előrelátó házasságkötés

JOGI PROBLÉMÁJA VAN?


A fenti jogterületeken peren kívüli vagy peres képviseletre, vagy csak jogi tanácsadásra van szüksége akkor jó helyen jár! Fenti ügytípusokban vállalom a példaként felsorolt, továbbá bármely szerződés, megállapodás, szerkesztését, valamint peren kívüli eljárásokban, vagy bármely hatósági eljárásban, illetve bíróságok előtti per során teljes körű jogi képviseletet biztosítok.


Szakszerű segítségért forduljon irodámhoz bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

A rendkívüli helyzet időszaka alatt igény szerint online és telefonon is biztosítunk konzultációkat folyamatosan. Részletekért hívjon!

dr. Bercsényi Gábor – Ügyvéd – Családjogász

30/512 6968