Büntetőjog Kábítószer II. Kábítószer birtoklása

24/7 Büntetőügyvédi ügyelet éjszaka és hétvégén is!


Amennyiben bármely okból éjszaka (20 óra után), vagy hétvégén szüksége van büntető ügyvédre (kihallgatás, helyszíni szemle, előállítás, őrizetbe vétel, stb…) hívjon minket bizalommal. Igény esetén 19 óra után az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetőek. Bővebben erről

Nappali ügyelet minden nap 8-20 -ig hívható:

Dr. Bercsényi Gábor +36 30-512 6968

Éjszakai ügyelet minden nap 20-8 -ig hívható:

Dr. Porkoláb Réka + 36 20-496 0890


Miben segíthetünk? Válasszon kategóriát!


 1. Büntetőjog
 2. Védőügyvédi ügyelet
 3. Rablás
 4. Kábítószer
 5. Kábítószer-kereskedelem
 6. Kóros szenvedélykeltés
 7. Kábítószer készítésének elősegítése
 8. Kábítószer-prekurzorral visszaélés
 9. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
 10. Teljesítményfokozó szerrel visszaélés
 11. Csalás
 12. Testi sértés
 13. Emberölés
 14. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban
 15. Sértetti képviselet
 16. A magánindítványra induló közvádas és a magánindítványra induló magánvádas eljárások
 17. Pótmagánvádas eljárás
 18. Pótmagánvádas eljárás BV. ügyek intézése fogvatartottak és volt fogvatartottak részére

A Btk. 178. § (1) bekezdése szerint, „Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A kábítószer birtoklása bűncselekmény az ún. fogyasztói típusú cselekmények (termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, az ország területére való behozatal, az onnan való kivitel, az átvitel, valamint a fogyasztás) büntetendőségét tartalmazza.

A Btk. 180. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.”

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőzően két éven belül

 1. a) az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, illetve a nyomozást vagy az eljárást azért függesztették fel, mert vállalta a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt, vagy
 2. b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.

A kábítószer birtoklása bűncselekmény körében az elterelés jogintézménye a kábítószer saját használatra történő termesztése, előállítása, megszerzése vagy tartása, illetve a kábítószer fogyasztása esetén alkalmazható.

Kizárt az elterelés alkalmazhatósága, ha az elkövető a bűncselekmény elkövetését megelőző két évben már részt vett elterelésen, vagy ezalatt az időtartam alatt kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása bűncselekmények miatt elítélték már. Az elterelés alkalmazhatósága a csekély mennyiségű kábítószerrel való elkövetés esetén áll fenn.

A kábítószer birtoklás elkövetési magatartásainak tartalma az alábbi:

Termeszt: Olyan növények termesztése, melyek növényi alapú kábítószer alapanyagául szolgálnak. A növény, illetve annak egyes részei kábítószernek minősülnek, és jelentősebb feldolgozás nélkül kábítószerként felhasználhatóak. A cselekmény befejezett, ha a növény már önállóan fejlődik, akár gondozás mellett is. A magvak beszerzése előkészületi cselekménynek minősül. A kábítószernek nem minősülő, de kábítószer kivonására alkalmas növény termesztése ugyanúgy előkészületként értékelhető, de ebben az esetben a kábítószer kivonása már előállításként értékelhető.

Előállít: A termesztésen kívül minden olyan magatartás, melynek során az addig kábítószer élvezetre nem alkalmas anyagból kábítószer keletkezik.

Megszerez: Egyoldalú, vagy konszenzussal történő birtokba vétel. Megállapításának nem feltétele, hogy viszterhes, vagy ingyenes ügylet során történik. A kábítószer fölötti rendelkezési jog megszerzését jelenti.

Tart: Olyan közvetlen birtoklás, mely feltételezi a kábítószer termesztését, előállítását, vagy megszerzését. Minden olyan magatartás, mely a rendelkezési és használati jogot biztosítja.

Minősített esetekként, súlyosabb büntetési tétellel fenyegetettek az alábbi cselekmények:

(2) A büntetés

 1. a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
 2. aa) üzletszerűen,
 3. ab) bűnszövetségben,
 4. ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,
 5. b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre,
 6. c) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követik el a bűncselekményt.

A bűnszövetség és a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy fogalmát a kábítószer-kereskedelem körében kifejtettem. A Btk. 459. § 28. pontja alapján, üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.

Azt a személyt itt is büntetni rendeli a jogszabály, aki az elkövetéshez anyagi eszközöket szolgáltat.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

Az előkészületet is büntetni rendeli a jogszabály.

(4) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A mennyiségnek itt is jelentősége van.

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés

 1. a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,
 2. b) a (2) bekezdés aa) és ac) pontjában meghatározott esetben három évig terjedő szabadságvesztés.

A kábítószer fogyasztást is büntetni rendeli a Btk.

(6) Aki kábítószert fogyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljából megszerez vagy tart, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A tizennyolc évet be nem töltött személyeket védeni kívánja a jogalkotó a 18 évet betöltött személyekkel szemben, ezért az alábbi szabályok érvényesülnek e-körben:

 1. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki
 1. a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyfelhasználásával vagy
 2. b) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert termeszt, előállít, megszerez vagy tart, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít.

(3) A büntetés

 1. a) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
 2. aa) bűnszövetségben,
 3. ab) üzletszerűen,
 4. ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,
 5. b) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre,
 6. c) öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követik el a bűncselekményt.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés bűntett miatt

 1. a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig,
 2. b) a (3) bekezdés ab) és ac) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

Fenti rendelkezésekkel azt kívánják elérni, hogy a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények elkövetéséhez ne akarják 18 évet be nem töltött személy segítségét igénybe venni.

Az alábbi rendelkezéssel a jogalkotó a kábítószer kereskedő kilétének megállapítását helyezi előtérbe az egyébként kisebb súlyú bűncselekményt elkövető büntetésével szemben.

180. § (3) bekezdése szerint: „A 178. § (1) és (5)-(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)-(2) és (6) bekezdés esetén – ha az (1) bekezdés nem alkalmazható – a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását.”


További oldalak Büntetőjog témában


 1. Büntetőjog
 2. Védőügyvédi ügyelet
 3. Rablás
 4. Kábítószer
 5. Kábítószer-kereskedelem
 6. Kóros szenvedélykeltés
 7. Kábítószer készítésének elősegítése
 8. Kábítószer-prekurzorral visszaélés
 9. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
 10. Teljesítményfokozó szerrel visszaélés
 11. Csalás
 12. Testi sértés
 13. Emberölés
 14. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban
 15. Sértetti képviselet
 16. A magánindítványra induló közvádas és a magánindítványra induló magánvádas eljárások
 17. Pótmagánvádas eljárás
 18. Pótmagánvádas eljárás BV. ügyek intézése fogvatartottak és volt fogvatartottak részére

JOGI PROBLÉMÁJA VAN?


A fenti jogterületeken peren kívüli vagy peres képviseletre, vagy csak jogi tanácsadásra van szüksége akkor jó helyen jár! Fenti ügytípusokban vállaljuk a példaként felsorolt, továbbá bármely szerződés, megállapodás, szerkesztését, valamint peren kívüli eljárásokban, vagy bármely hatósági eljárásban, illetve bíróságok előtti per során teljes körű jogi képviseletet biztosítunk.


Szakszerű segítségért forduljon irodámhoz bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

+36 20-496 0890

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás