Ingatlanjog

INGATLANJOG

Szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

dr. Bercsényi Gábor – Ügyvéd – Ingatlanjogász

+36 30-512 6968

Számos olyan jog, jogosultság, vagy kötelezettség létezik, amelyet bármely ingatlan tulajdonosaként vagy leendő tulajdonosaként hasznos lenne ismernünk. Fontos továbbá, hogy ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén tisztában legyünk a vásárláskor betartandó szabályokkal, vonatkozó rendelkezésekkel. Ennek ellenére az átlag ember csak nagyon kevés olyan ismerettel rendelkezik, ami segítheti ingatlan vásárlás esetén, továbbá nincsen pontosan tisztában ingatlanjával kapcsolatos jogaival és kötelezettségeivel.

Oldalamon, ingatlan tulajdonjogának megszerzése illetve tulajdonosként történő birtoklása közben esetlegesen felmerülő egyes problémákkal, továbbá az ingatlannal kapcsolatos bizonyos tulajdonosi jogokkal, kötelezettségekkel és jogintézményekkel szeretném megismertetni Önöket.

Ingatlan tulajdonjogát leggyakrabban adásvételcsereajándékozásöröklés, és elbirtoklás útján szerezhetjük meg.

Ingatlan vásárlása esetén nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az általunk megszerezni kívánt ingatlan megvásárlását követően, az előző tulajdonossal (eladóval) nem kizárólag azonos jogaink, hanem azonos kötelezettségeink is keletkeznek.

Tulajdonjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet.

Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, illetőleg a közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van feltüntetve. Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az tartalmazza az ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést. Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a szárazbélyegző lenyomata.

Az eladó személyét gondosan ellenőrizzük, mivel csak a valódi tulajdonossal kötött szerződés alapján válhatunk tulajdonossá. Ügyvédi közreműködés esetén, az eljáró ügyvéd kötelessége a szerződésben részt vevő személyek személyazonosságának azonosítása.

Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza és hitelesen tanúsítja az ország valamennyi ingatlanának az adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket és az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító és lakcímadatait is.

Ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, illetve, ha valamely tényt oda feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudottAz ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és feljegyzett tényről vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. A jogok, tények törlése esetén – az ellenkező bizonyításáig – azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn.

Fontos tehát tudnunk, hogy az ingatlan-nyilvántartás olyan közhiteles nyilvántartás, amelynek tartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles valósnak elfogadni. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza az ingatlan adatait, a tulajdonos/ok személyét, továbbá az ingatlant terhelő terheket. Ennek megfelelően első lépésként MINDEN ESETBEN ellenőrizni kell, hogy az általunk megvásárolni kívánt ingatlant miként tartja nyilván az ingatlan-nyilvántartás, ki a bejegyzett tulajdonosa, és milyen terhek vannak az ingatlan-nyilvántartásban bejegyezve. Ez nem kizárólag azért fontos, mert így esetleg tudomásunkra juthatnak olyan bejegyzett jogok, illetve feljegyzett tények, vagy adatok, amelyeket az eladó nem hozott a tudomásunkra, hanem azért is, mert ellenőrzés hiányában (jogvita esetén) később nem hivatkozhatunk arra, hogy erről, vagy arról nem volt tudomásunk.

Az Ingatlan adásvételi vagy ajándékozási szerződést minden esetben írásba kell foglalni, és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükség van közokiratba foglalt adásvételire, vagy annak ügyvédi ellenjegyzésére. A legegyszerűbb  szerződés is bonyolultabb annál, mint hogy azt valaki olyan készítse el, aki nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Az ügyvédi segítség fontos annál is inkább, mert vevőként és néha akár megajándékozottként is számos olyan „veszély” leselkedhet ránk, amelynek fel nem ismerése esetén adott esetben akár komoly kár is érhet bennünket.

Öröklés esetén jogszabály vagy végrendelet által válhatunk az ingatlan tulajdonosává, míg az elbirtoklás egy olyan jogi tény, amelynek megállapítását a bíróságtól kérhetjük. Örökléssel való tulajdonszerzésnél a közjegyző által hozott hagyaték átadó végzés, míg elbirtoklás esetén a bíróság ítélete képezi az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés alapját.

Társasházak esetében rendszeresen visszatérő probléma, hogy az alapító okirat módosítását nem lehet egykönnyen keresztülvinni. Ennek kivitelezésére minden esetben tanácsos jogi szakember segítségét kérni, mivel a szükséges elméleti és gyakorlati tudás birtokában is sokszor nehézséget jelent az ügy megfelelő megoldása, hiszen a tulajdonostársak gyakran nem működnek közre megfelelően. Gyakori még, hogy a közgyűléseken megszavazott határozatokkal a kisebbségben maradt tulajdonos társak nem értenek egyet.

Ingatlanunk gyakran nem 1/1 arányú tulajdonunkat képezi, hanem más tulajdonos társakkal közösen, osztatlan közös tulajdont képez. Ilyen esetekben sajnos a tulajdonos társak között sűrű a nézeteltérés az ingatlan használatával, hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala során.

Számos probléma adódik a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak érdek ellentéteiből, amely  ügyekben a szomszédok nagyon gyakran a helyi Önkormányzat jegyzőjénél, vagy a bíróság előtt próbálják igazukat bizonyítani (szomszédjogok).

További oldalak Ingatlanjog témában

JOGI PROBLÉMÁJA VAN?

A fenti jogterületeken peren kívüli vagy peres képviseletre, vagy csak jogi tanácsadásra van szüksége akkor jó helyen jár! Fenti ügytípusokban vállaljuk a példaként felsorolt, továbbá bármely szerződés, megállapodás, szerkesztését, valamint peren kívüli eljárásokban, vagy bármely hatósági eljárásban, illetve bíróságok előtti per során teljes körű jogi képviseletet biztosítunk.

Szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

dr. Bercsényi Gábor – Ügyvéd – Ingatlanjogász

+36 30-512 6968

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A legjobb felhasználói élmény érdekében a süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás