dr. Szikszai Márta ügyvéd

dr. Szikszai Márta ügyvéd

Munkajog – Közigazgatási jog - Cégjog - Öröklési jogJogi diplomáját a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerezte 2000-ben.

Fő szakmai területe a munkajog és a közigazgatási jog. Jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik mind a gazdasági szféra, mind a közszféra munkajoga vonatkozásában.

Önkormányzatnál, vezetői munkakörben eltöltött évtizedes gyakorlata következtében mind munkáltatói, mind munkavállalói (köztisztviselői, közalkalmazotti) szempontból eredményesen képviseli ügyfeleit.

Közigazgatási tapasztalata révén hatósági ügyek intézésében és a közigazgatási peres eljárások vitelében nagy gyakorlatra tett szert.