Öröklési jog Hagyatéki eljárás, ügyvédi képviselet hagyatéki eljárásban

HAGYATÉKI ELJÁRÁS, ÜGYVÉDI KÉPVISELET HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN

Szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

dr. Szikszai Márta – Ügyvéd

+36 30-854 0785

A magyar jogban nem a hagyatéki eljárást lezáró közjegyzői végzéssel következik be az öröklés, hanem az örökhagyó halálának pillanatában. A hagyatéki eljárást lezáró végzés a hagyaték átadását közhitelűen tanúsítja.

A hagyaték az öröklés során az örökhagyóról az örökösre átszálló vagyonösszesség, mely magába foglalja az örökhagyó teljes vagyonát és az örökhagyó tartozásait is.

A hagyatéki leltár elkészítésére az örökhagyó utolsó lakóhelye szerinti település jegyzője rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Hagyatéki letárt kötelező felvenni, ha:

 • ha a hagyatékban belföldi ingatlan, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban tagi részesedés, belföldön lajstromozott vagyontárgy van, továbbá, ha az ingóságok értéke meghaladja az illetékmentes vagyonrészt, vagy valószínűsíthető hogy a hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét;
 • ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van, az örökös méhmagzat vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy;
 • az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létrehozását rendelte el;
 • azt az öröklésben érdekelt személy kéri.

A hagyatéki eljárást az illetékes közjegyző folytatja le. A hagyatéki eljárás során a közjegyző az örökléssel kapcsolatos vitás helyzeteket tisztázza, úgy mint a végrendelet vitatott érvényességét, a kiesési okokat, a kitagadás érvényességét, az örököstársak örökrészét, az ági öröklési igényeket, a köteles részi igényeket. A hagyatéki eljárás során lehet megtenni az örökléssel kapcsolatos jognyilatkozatokat is, mint a lemondás az örökségről vagy az osztályos egyezség.

A hagyatéki eljárás végén a közjegyző végzésével átadja a hagyatékot.

Teljes hatályú hagyatékátadó végzést hoz a közjegyző, ha a hagyaték átadásának törvényes akadálya nincs és az örökösök között öröklési jellegű érdemi kérdések nem vitatottak, nevezetesen,

 • ha hagyatékra csak egy örökös jelentett be igényt, és a rendelkezésre álló adatok szerint másnak a hagyatékra igénye nincs; vagy
 • a hagyatéki eljárás során a hagyatéki vagyon átadása tekintetében az örökösök között öröklési jogi kérdésben nincs vita.A jogutódlás részleteit érintő vita esetén is teljes hatállyal kell továbbá átadni
 • az ingatlan hagyatékot, ha csak a készpénzhagyomány vitás;
 • a hagyatékot, ha a köteles rész vagy annak mértéke vitás, de a köteles részre jogosult igényének pénzben való kielégítését kéri és a hagyaték teljes hatályú átadásához hozzájárul;
 • a hagyatékot, ha az örököstársak csak a tulajdonközösség megosztásának módjában nem tudtak megállapodni;
 • a hagyatékot, a túlélő házastárs haszonélvezeti joga vagy annak terjedelme vitás.

Teljes hatállyal átadható a hagyaték egy része is, ha az előbbi feltételei a hagyatéknak csak egy részére állnak fenn. Nem akadálya a nem vitatott hagyaték teljes hatállyal történő átadásának az a körülmény, ha az örökösök között a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak köre vitás; a vitás ingóságot vagy ingatlant ilyenkor átmenetileg figyelmen a közjegyző figyelmen kívül hagyja.

Ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzéssel lehet átadni a hagyatékot ha az örökösök között öröklési jellegű vita van. A vitás hagyatékot ideiglenes hatállyal mindig valamelyik örökösnek kell átadni, függetlenül attól, hogy az kinek a birtokában van. A sorrend s következő:

 • elsősorban a szerződéses örökösnek, ilyen hiányában
 • az – alakilag hibátlan – végrendeleti örökösnek, végintézkedés hiányában pedig
 • a törvényes örökösnek kell átadni.

Az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzésben meghatározott örökös jóhiszemű birtokosnak minősül: a hagyatéki tárgyakat (készpénz és értéktárgyak kivételével), birtokolhatja és használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

A közjegyző az örökös számára öröklési bizonyítványt állít ki, amelyben tanúsítja az örökösi minőséget a fellebbezési lehetőség kinyilvánítása mellett. A hagyatéki tárgyakkal történő rendelkezés szempontjából az öröklési bizonyítványnak az a gyakorlati jelentősége, hogy annak megszerzése érdekében még olyan esetben is sor kerül a hagyatéki eljárásra, amikor annak lefolytatása a törvény szerint egyébként nem volna kötelező.

Jogorvoslat a hagyatéki eljárással szemben
A hagyatéki eljárás során a közjegyző által hozott, érdemi rendelkezést tartalmazó végzést – 15 napon belülfellebbezéssel támadhatja meg az, aki a végzés valamely rendelkezését magára nézve eljárásjogilag sérelmesnek tartja. A fellebbezési jogosultságot nem a hagyatékban való érdekeltség alapozza meg, hanem a végzés – esetleg egyéb módon – sérelmes volta. A közjegyzőnél előterjesztett fellebbezés elintézése a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék végzése ellen további fellebbezésnek nincs helye. A hagyatéki eljárást érdemben befejező jogerős határozat ellen (annak jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül) az eljárás megismétlése iránti kérelmet lehet előterjeszteni, ha az örökös olyan tényre hivatkozik, amelyet az eljárásban nem bíráltak el, feltéve, hogy az új tény – elbírálása esetén – az öröklés rendjének vagy jogcímének, továbbá ezekhez kapcsolódóan a hagyatékban való részesedés arányának megváltoztatását eredményezhette volna.

További oldalak öröklési jog témában

Amennyiben öröklési kérdésben ügyvédi tanácsadásra, képviseletre, végintézkedés készítésre van szüksége forduljon bizalommal ügyvédünkhöz.

JOGI PROBLÉMÁJA VAN?

Ha ÖRÖKLÉSI JOGI területen peren kívüli vagy peres képviseletre, vagy csak jogi tanácsadásra van szüksége akkor jó helyen jár!

Szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

dr. Szikszai Márta – Ügyvéd

+36 30-854 0785

Írjon nekünk üzenetet!

  A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

  A legjobb felhasználói élmény érdekében a süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

  Bezárás