Öröklési jog Kötelesrész

KÖTELESRÉSZ

Szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

dr. Szikszai Márta – Ügyvéd

+36 30-854 0785

A kötelesrész az örökhagyó legközelebbi rokonainak és feleségének járó minimum részesedése az örökhagyó vagyonának terhére. A Ptk. a kötelesrészt kötelmi jogi igényként kezeli, amely igény az örökhagyó halálával keletkezik. A kötelesrészre jogosult lényegében hagyatéki hitelezőnek tekinthető, akinek kötelmi jogi jellegű és elsősorban pénzkövetelésre irányuló igénye támad az örökösökkel szemben. A végrendelet azért, mert a kötelesrészre jogosultak igényét sérti nem lesz érvénytelen. Amennyiben az örökhagyó a végrendeletben a kötelesrészre jogosultak részére nem juttat semmit és ki sem tagadja őket, az azt jelenti, hogy őket a kötelesrészre szorította, mely igényüket az általános öt éves polgári jogi elévülési időn belül érvényesíthetik a jgosultak.

A kötelesrészre jogosultak
Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát, továbbá szülőjét, ha ez a személy az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne.
További fontos tudnivaló, hogy az öröklésből történő kiesés a kötelesrészből történő kiesést is jelenti, mely alól kivétel a kötelesrészt fenntartó lemondási szerződés és a kizárás.

A családtagok az alábbi sorrendben jogosultak kötelesrészre:

– a leszármazók a kiesés sorrendjében, a helyettesítés elve szerint

– a házastárs a leszármazók vagy ági örökösök mellett korlátozott haszonélvezeti jog formájában, valamint leszármazók hiányában és az ági vagyon kivételével az egész hagyatékkal szemben

– a szülők leszármazók hiányában: az ági vagyonnal szemben a házastárs haszonélvezeti jellegű köteles részével együtt, illetve leszármazók és házastársak hiányában az egész hagyatékkal szemben.

Kizárás a kötelesrészből – kitagadás
Az öröklésből történő kiesés azzal a következménnyel jár, hogy a köteles részre jogosult a továbbiakban köteles részre sem tarthat igényt. Ennek eszköze a kitagadás.

Az örökhagyó kitagadási joga alapján, kizárólag végintézkedésben és csak a törvényben felsorolt valamelyik ok megjelölésével a kötelesrészre jogosultat megfoszthatja a kötelesrészétől. A kitagadás relatív kiesési ok, ami azt jelenti, hogy csak a kitagadott személlyel szemben hatályos, annak leszármazóival szemben nem.

A kitagadás oka lehet, ha:

– az örökhagyó után öröklésre érdemtelen;

– az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el;

– az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört, vagy sérelmükre egyéb súlyos bűntettet követett el;

– az örökhagyó irányában fennálló törvényes eltartási kötelezettségét súlyosan megsértette;

– erkölcstelen életmódot folytat;

– akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték és a büntetését még nem töltötte ki;

– a tőle várható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá;
– nagykorú leszármazót az örökhagyó kitagadhatja a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is;

  • A szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot;

– a házastárs akkor is kitagadható, ha házastársi kötelességét durván sértő magatartást tanúsított az örökhagyóval szemben.

A kiesési oknak valósnak kell lenni. A kitagadás alapjául megjelölt ok alaptalanságát annak kell bizonyítania, aki a kitagadásra hivatkozva örökölni kíván vagy egyébként tehertől mentesülne. A kitagadás okát ezzel együtt a végintézkedésben kifejezetten meg kell jelölni.

A kitagadás érvénytelen, ha a kitagadás okát az örökhagyó a végintézkedése előtt megbocsátotta, és ekkor az örökös a kötelesrészre jogosult.

A kötelesrész alapja
A kötelesrész kiszámítását a kötelesrész alapjának meghatározásával kell kezdeni, mely a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott adományok juttatáskori tiszta értéke. A hagyaték tiszta értékének kiszámításánál a hagyományokat és a meghagyásokat nem szabad teherként figyelembe venni. A szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyílt öröklés esetén a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani az öröklési, tartási, életjáradéki vagy gondozási szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék, illetve gondozás értékével nem fedezett részét. Az átruházott vagyon, a nyújtott tartás és a gondozás értékét, valamint az életjáradék összegét az öröklés megnyílásának időpontjában számított értéken kell figyelembe venni.

A kötelesrész alapjából az alábbi adományokat kell kivonni:

– az örökhagyó által a halálát megelőző tíz évnél régebben bárkinek juttatott ingyenes adomány értéke (ingatlan esetén ez az időpont az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéstől számít);

– az olyan adomány értéke, amelyet az örökhagyó a kötelesrészre jogosultságot létrehozó kapcsolat keletkezését megelőzően juttatott;

– a szokásos mértéket meg nem haladó ajándék értéke;

– a házastárs, az élettárs és a tartásra rászorult leszármazók részére nyújtott tartás értéke;

– az arra rászoruló más személynek ellenérték nélkül nyújtott tartás értéke a létfenntartáshoz szükséges mértékben;

– az érvényes tartási (életjáradéki) szerződéssel lekötött vagyontárgy a köteles rész alapjának kiszámításánál nem vehető figyelembe.

A kötelesrész mértéke és a betudás
Kötelesrész címén a leszármazót és a szülőt annak harmada illeti, ami neki – a kötelesrész alapja szerint számítva – mint törvényes örökösnek jutna.

A kötelesrész kielégítésére szolgál mindaz, amit a jogosult a hagyatékból bármely címen kap, továbbá amit az örökhagyótól ingyenesen kapott, feltéve, hogy azt a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani (betudás).

Ha a kötelesrészre jogosult az öröklésből kiesett, leszármazójának kötelesrészébe be kell tudni mindannak az adománynak az értékét, amelyet ő és a kiesett felmenő kapott. Több leszármazó az adományt a hagyatékban való részesedésének arányában köteles betudni. Az örökhagyó a betudást – kifejezett nyilatkozattal – elengedheti. A betudás elengedése más jogosult kötelesrészét nem sértheti. Azt az adományt, amelynek betudását az örökhagyó elengedte, nem lehet a jogosult saját kötelesrészének alapjához hozzászámítani. 

Felelősség a kötelesrész kielégítéséért
A kötelesrész kiadását vagy kiegészítését az alábbi sorrend szerint követelheti a jogosult:

  • elsősorban a hagyatékban részesülő személyek felelnek;
  • a kötelesrésznek a hagyatékból ki nem elégített részéért az örökhagyó által a halálát megelőző tíz éven belül megadományozottak adományaik időbeli sorrendjére tekintet nélkül felelnek.

Több személy felelősségének arányát juttatásaik figyelembe vehető értéke határozza meg. Aki a juttatástól önhibáján kívül elesett, a kötelesrészér nem felel.

A szerződéses örökös sem felel a kötelesrészért.

A kötelesrész iránti igény érvényesítése
A kötelesrész iránti igényt minden esetben érvényesíteni kell, ami azt jelenti, hogy a hagyatéki eljárásba a közjegyző előtt be kell jelenteni vagy a bíróság előtt a kötelesrész kiadására pert lehet indítani az öt éves elévülési időn belül.

A kötelesrészt minden teher és korlátozás nélkül kell kiadni. A kötelesrészt a jogosult elsősorban pénzben igényelheti a kötelezettől. Természetben a kötelesrész abban az esetben igényelhető, ha ez volt az örökhagyó végintézkedéssel vagy élők között kinyilvánított akarata. Ha a kötelesrész pénzben való kiadása akár a jogosultra, akár a kötelezettre sérelmes, a bíróság az összes körülmény mérlegelése alapján elrendelheti a kötelesrésznek egészben vagy részben a természetben való kiadását.

További oldalak öröklési jog témában

Amennyiben öröklési kérdésben ügyvédi tanácsadásra, képviseletre, végintézkedés készítésre van szüksége forduljon bizalommal ügyvédünkhöz.

JOGI PROBLÉMÁJA VAN?

Ha ÖRÖKLÉSI JOGI területen peren kívüli vagy peres képviseletre, vagy csak jogi tanácsadásra van szüksége akkor jó helyen jár!

Szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

dr. Szikszai Márta – Ügyvéd

+36 30-854 0785

Írjon nekünk üzenetet!

    A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

    A legjobb felhasználói élmény érdekében a süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

    Bezárás