Öröklési jog Öröklési szerződés, ügyvédi közreműködés öröklési szerződés készítésében

ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS, ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉS ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS KÉSZÍTÉSÉBEN

Szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

dr. Szikszai Márta – Ügyvéd

+36 30-854 0785

Az öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi.

Az öröklési szerződés kettős természetű: tartalmát tekintve tartási (életjáradéki) szerződés, amely végintézkedési formában jelenik meg. Ez a végintézkedési forma tehát visszterhes szerződés, amely a felek egyező akaratából jön létre és úgy is módosítható. Sajátossága továbbá, hogy a szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránya nem vizsgálható valamint, hogy a szerződéses örökös az örökhagyó tartozásaiért nem felel.

Az öröklési szerződés kötelező tartalmi elemei az örökösnevezés
és az örökhagyó vagy harmadik személy tartására (megfelelő eltartás vagy életjáradék) vonatkozó kötelezettségvállalás.

Az örökhagyó jogosult az öröklési szerződésbe egyéb végrendeleti rendelkezést is felvenni. Ezeket azonban úgy kell tekinteni, mint egyoldalú végintézkedési jognyilatkozatokat. Az ilyen rendelkezéseket az örökhagyó egyoldalúan is visszavonhatja.

Az öröklési szerződés joghatásai
A szerződéses örökös az örökhagyó halálával szerzi meg az öröklési szerződésben neki juttatott vagyont. Az öröklési szerződéssel lekötött vagyonról az örökhagyó sem élők között, sem halál esetére nem rendelkezhet. Az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra – az örökhagyóval szerződő fél javára – az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat ajánlott bejegyeztetni, mely bejegyzéshez az örökhagyó hozzájárulása sem kell.

A szerződéses örökös az örökhagyó tartozásaiért – a szerződés érvénytelensége vagy hatálytalansága estétől eltekintve – nem felelős. Azonban a szerződéses örökös is viselni köteles az örökhagyó illő eltemettetésével és a hagyaték megszerzésével járó költségeket.

A szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyílt öröklés esetén a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani – egyebek mellett – az öröklési szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék, illetve gondozás értékével nem fedezett részét. Az átruházott vagyon, a nyújtott tartás és a gondozás értékét, valamint az életjáradék összegét az öröklés megnyílásának időpontjában számított értéken kell figyelembe venni. Ennél fogva az öröklési szerződés megkötését követő két év elteltével érvényesül maradéktalanul az öröklési szerződés.

Az öröklési szerződés érvénytelensége
Az öröklési szerződés érvénytelenségére a végrendelet érvénytelenségére vonatkozó szabályokat (lsd. fentebb) kell alkalmazni  azzal az eltéréssel, hogy korlátozottan cselekvőképes személy öröklési szerződésének érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges, továbbá, hogy a szerződésre akkor is a más által írt végrendelet alakiságai irányadók, ha az valamelyik fél saját kézírásával készült. Jogszabály az öröklési szerződés érvényességét hatósági jóváhagyáshoz kötheti.

Az öröklési szerződés érvénytelenségre -a végrendelet érvénytelenségével azonos módon- az hivatkozhat, aki személy szerint is érdekelt (maga is örökölne vagy tehertől mentesülne) és a bíróság a szerződést csak a perben álló felek egymás közti viszonyában nyilváníthatja érvénytelennek. Öröklési szerződés érvénytelensége esetén az élők közötti szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei állnak be, ugyanakkor az öröklési szerződés érvénytelenségéből adott esetben az is következhet, hogy az örökhagyó korábbi végrendelete válik hatályossá vagy a törvényes öröklés rendje érvényesül, de az is előfordulhat, hogy az érvénytelen öröklési szerződés írásbeli magánvégrendeletként érvényes marad.

Az öröklési szerződés módosítása, megszüntetése
Az öröklési szerződés „vegyes” szerződés, mely azt jelenti, hogy módosítására és megszüntetésére azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyek a tartási (életjáradéki) szerződésre vonatkoznak, ugyanakkor az alakiság vonatkozásában az öröklési szerződés létrejöttére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az öröklési szerződés megszüntethető

  • A felek közös megegyezésével – az öröklési szerződés létrejöttére vonatkozó alakiságok megtartásával – bármikor megszüntethetik vagy akár felbonthatják a közöttük fennálló öröklési szerződést. Abban az esetben, ha az öröklési szerződés a kötelező (végrendeletre előírt) alakiságok nélkül szűnt meg és az ennek megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött (azaz mindketten megszűntnek tekintették), a szerződés megszűnése a kötelező alakiságok nélkül is érvényes.
  • A bíróság bármelyik fél kérelmére megszüntetheti az öröklési szerződést, ha valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált és a szerződés célja életjáradéki szerződéssé történő átváltoztatással nem valósítható meg. A bíróságnak ekkor fel kell mérnie a felek szolgáltatásait és a körülményeik alapján az elszámolást elvégeznie. Olyan megoldást kell találnia, amely egyik felet sem juttatja indokolatlan előnyhöz és mindkét fél jogos érdekét figyelembe veszi. A megszüntetési pert az örökhagyó esetleges halála nem szünteti meg automatikusa, hanem a pert jogutódja folytathatja.

Tartási jellege miatt az öröklési szerződés ugyanúgy módosítható, mint a tartási (életjáradéki) szerződés:

  • A felek közös megegyezéssel a közöttük létrejött szerződést bármikor módosíthatják és a módosításra ugyanazokat az alaki követelményeket kell alkalmazni, mint a szerződés megkötésére, vagy
  • A bíróság módosíthatja a szerződést, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges, jogos érdekét sérti.

A házastársak egyikének halála nem eredményezi automatikusan a szerződéses örökös kötelezettségének csökkentését vagy megszűnését sem.

További oldalak öröklési jog témában

Amennyiben öröklési kérdésben ügyvédi tanácsadásra, képviseletre, végintézkedés készítésre van szüksége forduljon bizalommal ügyvédünkhöz.

JOGI PROBLÉMÁJA VAN?

Ha ÖRÖKLÉSI JOGI területen peren kívüli vagy peres képviseletre, vagy csak jogi tanácsadásra van szüksége akkor jó helyen jár!

Szakszerű segítségért forduljon hozzánk bizalommal!
Személyes konzultációra az alábbi telefonszámon kérhet időpontot.

dr. Szikszai Márta – Ügyvéd

+36 30-854 0785

Írjon nekünk üzenetet!

    A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

    A legjobb felhasználói élmény érdekében a süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

    Bezárás